Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Klik dan hierNieuwsbrief editie 64: maart 2012

Scholingsaanbod voorjaar 2012 voor vrijwilligers

Ook dit voorjaar is er weer een uitgebreid en interessant aanbod voor u samengesteld. D.m.v. een brief zijn alle bij ons geregistreerde vrijwilligersorganisaties geďnformeerd over het aanbod. Ook u, als vrijwilliger, kunt zich aanmelden voor het scholingsaanbod voor vrijwilligers in de Westelijke Mijnstreek.

Ga naar Scholingsaanbod »

Voor alle workshops, trainingen en cursussen geldt dat het aanbod onder voorbehoud is. Kijk regelmatig op onze website voor de meest actuele informatie over het aanbod, data en locaties.
Ga naar Scholingsaanbod   Fonds steunt aanbieders maatschappelijke stage

Organisaties die maatschappelijke stages aanbieden voor middelbare scholieren, kunnen een beroep doen op het Fonds MaS Stagebieders 2012. Doel is de begeleiding en inzet van stagiairs te verbeteren.

Met het Fonds MaS Stagebieders 2012 wil het ministerie van OCW stagebieders tegemoetkomen in de begeleiding van maatschappelijke stagiairs. Organisaties kunnen tot 2 april hun aanvraag indienen en komen in aanmerking voor maximaal € 2.500.
Lees verder   NL DOET: de grootste vrijwilligersactie van ons land

Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2012 organiseert het Oranje Fonds de grootste vrijwilligersactie van ons land: NL DOET. Wilt u als klusser meedoen aan de actie? Of wilt u als maatschappelijke organisatie een klus aanbieden? Meld u dan aan.

Wilt u als zorginstelling een klus aanbieden? Dan kunt u zich aanmelden. Daarbij geeft u een korte omschrijving van de klus, het aantal en soort vrijwilligers dat u zoekt en uw contactgegevens. Uw klus verschijnt vervolgens op de website van NL DOET, zodat belangstellende klussers uit uw omgeving zich bij u kunnen aanmelden.
Lees verder   Mezzo, Actiz en Vereniging NOV roepen staatssecretaris op tot spoed

In een brief aan staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vragen Annie Kamp (voorzitter Mezzo), Aad Koster (directeur Actiz) en Marius Ernsting (voorzitter NOV) met spoed om een visie op en maatregelen voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ernstige knelpunten, mede door (lokale) bezuinigen en het uitblijven van beleid, nopen de drie tot dit zeer dringende verzoek.
Lees verder   De relatie tussen eenzaamheid en maatschappelijke deelname

Op basis van onderzoek in vijftien gemeenten heeft SGBO/BMC een participatiescore geconstrueerd die is gestoeld op negen vormen van maatschappelijke participatie. Zo blijkt dat participatie varieert met de levensfase.

Het begint in de regel smal, jongeren die vooral recreatief participeren. In de volgende levensfase verschuift het naar een breder patroon: het onderhouden van sociale contacten en buurtparticipatie. En in de derde levensfase is het doorgaans breed: mantelzorg, vrijwilligerswerk, culturele participatie en lidmaatschap van een vereniging.
Lees verder   Vrijwilliger mag aan ANBI terug geschonken vergoeding als gift aftrekken

Een vrijwilliger die in 2008 werkzaamheden verrichtte voor twee ANBI's en zijn vrijwilligersvergoedingen terugschonk, mag die als gift aftrekken. Dat heeft Rechtbank Arnhem beslist. Het is volgens de rechter niet van belang of de ANBI's over voldoende liquide middelen beschikken om alle vrijwilligers uit te betalen.

De vrijwilliger ontving voor zijn werkzaamheden voor de twee ANBI's vrijwilligersvergoedingen van achtereenvolgens € 300 en € 1.200. Hij schonk die bedragen terug aan de stichtingen en bracht ze vervolgens in zijn aangifte inkomstenbelasting als gift in aftrek. De inspecteur weigerde de aftrek omdat er volgens hem niet een reëel recht op uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen bestond omdat de stichtingen niet over de financiële middelen beschikten om alle vrijwilligers uit te betalen.
Lees verder   Activiteiten etc. aanmelden voor de 'Agenda'
Op onze website www.vrijwilligerswerk-wm.nl vindt u ook de agenda. Hier kunnen activiteiten, evenementen en oproepen van vrijwilligersorganisaties en gemeenten worden geplaatst. U kunt uw activiteiten of nieuwtjes aanleveren via vrijwilligerswerk@piw.nl
De agenda is niet bedoeld voor commerciële doeleinden.
Bekijk hier de agenda   Vacatures zoeken en doorzoeken


U zoekt naar vrijwilligerswerk?
Doorzoek direct de vacatures  
Ik meld mij aan voor de Talentencentrale  
U zoekt een vrijwilliger?
Ik wil een vacature plaatsen  
Ik zoek een talent voor onze organisatie  

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw gegevens zijn opgenomen in ons klantenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de te versturen nieuwsbrieven om u te informeren over de activiteiten van Steunpunt Vrijwilligerswerk Westelijke Mijnstreek. Wilt u in de toekomst liever geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur dan een e-mail naar: vrijwilligerswerk@piw.nl

Webdesign en techniek door Made in Melon