Advertentienummer: V2131

Advertentie details

Activiteit:
Activiteitenbegeleiding
Creatief/ Kunstzinnig
Gastheer/ Gastvrouw/ Toezicht/ Beheer
Doelgroep:
Overige
Waar:
Westelijke Mijnstreek
Overige
Soort advertentie:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Breincafe is een ontmoetingsplek voor mensen met NAH ( niet aangeboren hersenletsel) een hersenletsel dat kan zijn ontstaan door verschillende oorzaken., zoals b v een CVA, (cerebro vasculair accident, in de vorm van een hersenbloeding of herseninfarct, een TIA dit is een  voorbijgaande beroerte, een ongeluk, een hersentumor een vorm van zuurstofgebrek.

Het is de ontmoetingsplek waar  patiënten, hun partners, mantelzorgers , kinderen, vrienden elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten, informatie uitwisselen, met lotgenoten ervaringen bespreken, enz enz . Er kunnen in het breincafe verschillende thema,s formeel en  informeel besproken worden. Vaak is er een spreker over een actueel onderwerp.

Breincafe is ook de plek waar mantelzorgers elkaar ontmoeten, hun hart kunnen luchten, herkenning en erkenning van hun rol als mantelzorger. Voor deze doelgroep werken we met vrijwilligers die weten wat een hersenbeschadiging inhoud. Het zijn geen professionals, maar beschikken wel over “kennis” doordat ze betrokken zijn bij de doelgroep.

RVW:  het breincafe vindt plaats in een ruimte die rolstoel toegankelijk is, toiletten geschikt voor de doelgroep;

Er is een vaste aanvangs-  en eindtijd van de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, wel wordt er een bijdrage voor koffie en thee gevraagd van 1 euro per persoon.

Er is een mogelijkheid voor koffie en thee te zetten.

De vrijwilligers zijn mensen die weten wat een hersenbeschadiging inhoud. Het hoeven geen deskundigen te zijn, ze beschikken over een invoelingsvermogen. Om met onze gasten om te gaan.

Er is een standaardlogboek aanwezig

Inhoud:

  • Tel. lijst calamiteiten
  • Checklist wat te doen bij….
  • Calamiteitenplan van de gast instelling
  • Gastenlijst/presentielijst 

 Afspraken met de vrijwilligers:

  • Het breincafe wordt in principe door 3 vaste personen begeleid. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor de bezoekers. Ze hebben naamkaartjes op zodat het voor de bezoekers makkelijker wordt de namen te onthouden. Ze vervullen de rol van gastheer/gastvrouw. Daarnaast heeft  1 van hun de taak  op zich genomen voor  o.a. het openen van de bijeenkomst , de aankondiging van het onderwerp en de evt spreker, het ( mee)  leiden van de evt. groepsdiscussie., de afsluiting van de avond.  Dit kan in onderling overleg in wisselende samenstelling, of via een vaste afspraak.
  • Van hen wordt verwacht dat ze voor en na de bijeenkomst meehelpen de ruimte in orde te maken.
  • Ze vragen de gasten bij binnenkomst  de presentielijst in te vullen
  • Er vind 2 maal jaars een overleg plaats waarin de lopende zaken besproken worden, waarin het jaarprogramma wordt vastgesteld, waarin de afspraken gemaakt worden.
  • Indien gewenst zal er voor passende scholing gezorgd worden. .

 Diverse plaatsen:
Sittard, Maastricht en Roermond

Sittard: bij het AC Sittard, Wielewaalstraat 1, 6135 EN  Sittard
Maastricht: bij het AC Maastricht, Symphoniesingel 60, 6218 AA  Maastricht
Roermond: RCG Proteïon, Pollartstraat 6-8, 6041 GC  Roermond

Tegenprestatie

Je bent van harte welkom als vrijwilliger bij SGL! Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde. Je wordt op een positieve manier betrokken bij een team; je werkt samen met anderen - medewerkers en vrijwilligers. Je draagt een steentje bij aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten. En zelf krijg je er ook iets voor terug: je ontmoet veel mensen waarbij je jouw specifieke kwaliteiten kunt inzetten voor de ander. Zo creëer je met name ook een stukje persoonlijke aandacht voor jezelf; plezier door contact te hebben met anderen, zingeving en een saamhorigheidsgevoel. 

Kortom: we waarderen je komst en hulp bij allerlei activiteiten. Een verrijking voor jezelf én onze cliënten.

Bij SGL ben je goed verzekerd en geïnformeerd, kun je rekenen op ondersteuning, worden onkosten vergoed en worden scholingen aangeboden.