Advertentienummer: V2366

Advertentie details

Activiteit:
Besturen/ Management
Doelgroep:
Groepen/ Ouderen
Individueen/ Volwassenen
Waar:
Westelijke Mijnstreek
Soort advertentie:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Vrijwilligersorganisatie De Brug zet ruim 160 goed opgeleide vrijwilligers in bij mensen die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken, doordat zij hinder ondervinden bij hun functioneren.
Onze vrijwilligers functioneren als aanvulling op de formele zorg. De inzet van onze vrijwilligers bij de vele cliënten is onze drijvende kracht. Het werkgebied van De Brug omvat de Westelijke Mijnstreek.
Binnen ons stichtingsbestuur zijn wij op zoek naar een bestuurslid (onbezoldigd) met de portefeuille SECRETARIS die vrijwilligerswerk ziet als een belangrijke waarde om de noodzakelijke aandacht voor elkaar te versterken.
Taken van de secretaris
- stelt in overleg met de voorzitter de agenda op;
- is verantwoordelijk voor notulen, actiepuntenlijst, documentenbeheer en –archivering,
- stelt (mede)het algemene jaarverslag op;
- draagt zorg voor correspondentie van het bestuur van de stichting.

Informatie en reactie
Voor meer informatie over De Brug kunt u onze website (www.thcdebrug.nl) bezoeken; bij vragen over deze vrijwilligersfunctie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer Fernand van Westerhoven, telefoon 06-34036165. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd hun reactie voor 31 maart te sturen naar info@thcdebrug.nl

 

Tegenprestatie

De Brug biedt:
• Een warme organisatie waarin mensen zich snel thuis voelen
• Enthousiaste en professionele teamleden die je met veel plezier over de inhoud van hun werk met de vrijwilligers kunnen vertellen
• Ervaren collega bestuursleden die er belang aan hechten om samen, de kaders voor het goed functioneren van De Brug te ontwikkelen en vast te stellen