Advertentienummer: V2446

Advertentie details

Activiteit:
Besturen/ Management
Doelgroep:
Individuen/ Kinderen (0-12)
Individuen/ Jongeren (13-26)
Individueen/ Volwassenen
Individuen/ Ouderen
Waar:
Overige
Wanneer:
Anders/ In Overleg
Soort advertentie:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Binnen het bestuur van het district Limburg van de Judo Bond Nederland is de functie secretaris vacant. De secretaris is de 'spil' rond alle communicatie met de aangesloten verenigingen, de JBN en derden nodig bij de uitvoering van evenementen. Hij/zij is 'eigenaar' van de districtsmail en de districtsagenda. De secretaris beheert de post, zorgt voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen, overleggen binnen het district en landelijk. Bij deze taken wordt de secretaris ondersteund door de ambtelijk bestuurder. De secretaris besteedt gemiddeld 2 à 4 uren per week aan de uitvoering van zijn taken. De secretaris fungeert als volwaardig bestuurslid , voert met de andere bestuursleden het JBN-beleid uit en de daarvan afgeleide planning van het district. Hij/zij heeft het volledig stemrecht binnen het districtsbestuur en is samen met de collega-bestuurders verantwoordelijk voor een goed verloop van de activiteiten die het district organiseert.

Tegenprestatie

Als secretaris ga je onderdeel uitmaken van een groep enthousiaste vrijwilligers die zich met veel passie inzetten voor de disciplines Judo, Jiujitsu en Aikido in het belang van alle Limburgse Budo-verenigingen en de individuele Budoka. Het lidmaatschap van de JBN is gratis. Ook kunnen jij en je partner gratis deelnemen aan alle evenementen de JBN, district Limburg organiseert.