Advertentienummer: V2455

Advertentie details

Activiteit:
Burenhulp/ Hand- en spandiensten
Organiseren/ Coördineren
Doelgroep:
Groepen/ Jongeren (13-26)
Groepen/ Volwassenen
Groepen/ Ouderen
Individuen/ Jongeren (13-26)
Individueen/ Volwassenen
Individuen/ Ouderen
Waar:
Beek
Born en Kleine Kernen
Oostelijk Geleen, Munstergeleen, Windraak
Oostelijk Sittard
Schinnen
Stein
Westelijk Geleen
Westelijk Sittard
Westelijke Mijnstreek
Wanneer:
Projectmatig
Anders/ In Overleg
Soort advertentie:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Alzheimer Nederland: voor een betere kwaliteit van leven mét dementie en een toekomst zónder dementie!

Kunt u ons helpen met een beetje van uw tijd in oktober/november? Onze duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om te collecteren. In Eindhoven zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen om deze collecte te organiseren. Wat houdt dit in:
- contact opnemen met onze collectanten die in uw buurt wonen en voor nieuwe mensen in overleg bepalen waar zij kunnen collecteren.
- zorgen dat de collectanten de collectebus krijgen in de week voor de collecte (dit jaar van 7 t/m 13 november)
- na afloop van de collecteweek de inhoudt van de collectebus tellen samen met één andere persoon (liefst samen met de collectant)
- Zorg willen dragen voor de administratie en financiële afwikkeling richting Alzheimer Nederland.

Ik hoop van harte op een positieve reactie. Benader me gerust als u vragen heeft of wanneer u meer informatie wil ontvangen!

Tegenprestatie

Contact met mensen uit uw eigen buurt. en u zet zich in voor Alzheimer Nederland. U kunt zelf de taken uitvoeren op dagen/tijden die u het beste uitkomen

En wij kunnen met de opbrengst van de collecte weer heel veel mooie dingen doen voor mensen met dementie en hun naasten.