Advertentienummer: V2580

Advertentie details

Activiteit:
Besturen/ Management
Doelgroep:
Groepen/ Jongeren (13-26)
Groepen/ Volwassenen
Groepen/ Ouderen
Waar:
Overige
Wanneer:
Anders/ In Overleg
Soort advertentie:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) behartigt de collectieve belangen van mensen met een functiebeperking en chronisch zieken in Limburg. De vrijwilligersorganisatie werkt nauw samen met de bijna 80 aangesloten organisaties. De projecten, activiteiten en werkzaamheden van FGL spitsen zich toe op 5 hoofdthema’s: Arbeidsparticipatie en re-integratie, Lokaal (inclusie)beleid, Positieve gezondheid, Vervoer en Toegankelijkheid. FGL is onder meer de aanjager van www.toegankelijklimburg.nl, de webpagina die mensen informeert over de toegankelijkheid van Limburgse gebouwen en voorzieningen.

Het bestuur van FGL is op zoek naar een Secretaris.

Tegenprestatie

Zie de vacaturetekst.