Vrijwilligerscentrale-wm

De plussen en de minnen van buurtpreventie

De buurtwacht is sterk in opkomst in Nederland. In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten zijn zo'n 700 buurtpreventieteams actief. Onderzoek toont aan dat zij bijdragen aan de wijkveiligheid. Maar er kleven ook risico's aan: stigmatisering en doorgeschoten sociale controle. Buurtpreventie is een vorm van vrijwilligerswerk die bijdraagt aan de veiligheid en leefbaarheid in woonwijken. Dat blijft niet alleen bij informatie delen via WhatsApp, veel teams lopen patrouilles door de wijk.

Het buurtpreventiewerk kenmerkt zich door ambivalentie, stelt Lub. Want wanneer is een persoon of situatie nu echt verdacht? Soms laten teamleden zich leiden door onderbuikgevoelens, waardoor onschuldigen als verdacht worden bestempeld. Binnen een preventieteam kan een ‘probleem’, ‘verdachte handeling’ of ‘onveilige situatie’ op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. De taakomschrijving ‘signaleren en melden’ is te simpel volgens de onderzoeker, de praktijk van buurtpreventie is complexer dan dat. 

Lees meer...

Bron: ccv-secondant.nl

24.03.2016