Vrijwilligerscentrale-wm

Zelfredzaamheid opleggen werkt averechts

Zo’n 7% van de volwassen Nederlandse bevolking bevindt zich in een zorgwekkende situatie omdat zij een beperkt sociaal netwerk hebben en beperkt meedoen in de samenleving. Juist deze mensen aanspreken op hun zelfredzaamheid werkt averechts, zo blijkt uit het onderzoek op basis van de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. 

Zorgwekkende situatie
Een overheid die aan de ene kant hard bezuinigd en aan de andere kant mensen oproept om meer zelf te doen komt niet erg geloofwaardig over, zo geven deelnemers aan in het onderzoek, waaraan 60.000 mensen in 75 gemeenten meededen. Zeker bij mensen die in een zorgwekkende situatie leven, onder meer omdat ze sociaal geïsoleerd zijn, komt deze nadruk op zelfredzaamheid niet goed aan. Het is een reëel risico dat zij zich nog meer terugtrekken en onbereikbaar worden voor hulpverleners. Dat kan uiteindelijk leiden tot onhoudbare situaties en hoge zorgkosten voor complexe professionele ondersteuning. 

Verbinden en informeren
Het blijkt beter als de gemeente deze groep op een vriendelijke manier stimuleert om sociaal actiever te worden, door zowel hulpbehoevenden als hulpverleners te verbinden en goed te informeren. Het onderzoek toont aan dat onder de groep van kwetsbare burgers het animo om meer voor elkaar te doen zeker aanwezig is. Een voorwaarde blijkt om hen goed te informeren over de mogelijkheden van onder meer vrijwilligerswerk, omdat ze nu vaak niet weten wat ze kunnen doen.

Over het onderzoek en de Burgerpeiling
Het onderzoek is gebaseerd op de Burgerpeiling, een onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl van VNG/KING. De Burgerpeiling is de afgelopen 18 maanden uitgevoerd in 75 gemeenten.Bijna 60.000 personen hebben de vragenlijst ingevuld. 

De Burgerpeiling is een standaard voor burgeronderzoek waarmee gemeenten ook zelf de mening en de betrokkenheid van haar inwoners kunnen meten. 
U kunt het onderzoek hier vinden:

Bron: KINGgemeenten.nl

20.05.2016