Vrijwilligerscentrale-wm

'Vrijwilligerswerk' bij organisaties met winstoogmerk

Vanuit diverse regionale netwerken van vrijwilligerscentrales krijgen we vragen over 'vrijwilligerswerk' bij commerciële organisaties die wel een sociaal doel hebben. Per organisatie kun je daarbij de afweging maken of je het etisch juist vindt dat zo'n organisatie of zzp'er om vrijwilligers vraagt, maar.... de wetgever is er heel duidelijk in dat dit onbetaalde werk consequenties heeft. Lees hier meer over die gevolgen

Ook mag je van die organisaties wel wat eisen, net zoals je dat mag doen bij maatschappelijke organisaties die betaalde banen opheffen en vrijwilligers vragen het werk te doen. Lees het standpunt van NOV hierover.

Bron: NOV

01.07.2016