Vrijwilligerscentrale-wm

Radboud komt met prima aanbevelingen participatiesamenleving

Het project Third Sector Impact, een samenwerkingsverband van elf Europese universiteiten, heeft de omvang, maatschappelijke bijdrage en impact van verenigingen, stichtingen, vrijwilligers en burgers die betrokken zijn bij de derde sector in Europa in kaart gebracht. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft het Nederlandse deel onder handen genomen. Welke aanbevelingen doen zij in hun aanbevelingsbrief? (En lees die brief even helemaal, hij is niet zo lang!)

Directe boodschap aan ministerie van Sociale Zaken
Aanbeveling 1: Rijksoverheid, zie af van regelgeving die in de weg staat van sectorale en lokale oplossingen. Daarbij gaat het in het bijzonder om:

  1. regels rond financiering en aanbesteding
  2. regels die de grens tussen betaald en onbetaald werk verscherpen (regeling WW en vrijwilligerswerk!)

Maar ook de gemeente mag aan de bak!
Aanbeveling 2: Gemeenten, betrek lokale organisaties nadrukkelijker bij de (co-)creatie van lokaal beleid. Het idee van de ‘participatiesamenleving’ is vooral ingezet vanuit het beeld van een individueel actieve burger, maar gaat voorbij aan het belang van georganiseerde partners. Willen gemeenten zich transformeren tot open organisaties die maatschappelijk meebewegen, dan is de non-profit sector daarin een essentiële partner.

En de sector zelf?
Aanbeveling 3: Non-profit organisaties zelf kunnen zich beter onderling organiseren, ook over sectorgrenzen heen. Versnippering maakt het eenvoudig uit elkaar gespeeld te worden.

Download hier de Nederlandse aanbevelingen van de Third Sector Impact

Ga hier naar onze eigen aanbevelingen aan de politiek:

  1. Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen
  2. Vrijwilligerswerk moet altijd voor iedereen sociaal veilig zijn
  3. Leg de basis voor consistent en samenhangend overheidsbeleid (wordt echt tijd!)
  4. Erken de waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving
  5. Creëer meer maatschappelijke impact met slapend geld

Bron: NOV.nl

18.07.2016