Vrijwilligerscentrale-wm

Burgerinitiatieven speeltje van hoger opgeleiden

Burgerinitiatieven en andere nieuwe politieke participatievormen worden voornamelijk benut door hoger opgeleiden. Door de gebrekkige representativiteit is het risico groot dat de wensen van meerderheden te veel buiten beschouwing blijven.

Dat stellen Josje den Ridder en Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Democratie Dichterbij, een op basis van het Lokaal Kiezersonderzoek 2016 samengesteld rapport. Dat onderzoek werd gehouden op initiatief van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Weinig burgers
Eén van de conclusies van Den Ridder en Dekker is dat de betrokkenheid van de meeste burgers bij de lokale politiek zich voornamelijk beperkt tot de verkiezingen. ‘Nieuwe participatievormen, zoals burgerpanels, trekken slechts weinig burgers’, aldus de onderzoekers. ‘Hoewel de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen sinds de jaren negentig is gedaald, blijft stemmen de populairste vorm van lokale politieke participatie: 54 procent ging in 2014 naar de stembus. Aan een of meer van 11 andere participatiemogelijkheden in de gemeente nam in de afgelopen vijf jaar slechts 19 procent deel.’

Lees meer....

Bron: binnenlandsbestuur.nl

 

05.10.2016