Vrijwilligerscentrale-wm

Een museum kan niet zonder vrijwilligers

Nederlandse musea overleven door de diensten van tienduizenden vrijwilligers. Wie zijn zij, waarom doen ze het en wat doen ze bij het museum?

Het zijn er 17.325. Of twee keer zoveel, dat kan ook. Of drie keer. Want niemand weet precies hoeveel musea Nederland telt. En dus ook niet hoeveel duizenden vrijwilligers helpen om die open te houden.

Het getal 17.325 komt uit een onderzoek naar vrijwilligers dat vorige week verscheen: Vrijwilligers: pijler onder de musea, uitgevoerd door het VSB Fonds en Erfgoed Gelderland. Het is een enquête onder de 637 musea die staan geregistreerd in het Nederlands Museumregister. Dat wil zeggen dat die musea beantwoorden aan een aantal normen over bedrijfsvoering en collectiebeheer. Van de 637 deden er 263 mee. Daar komt het getal 17.325 vandaan.

Lees meer.....

Bron: NRC.nl

04.11.2016