Vrijwilligerscentrale-wm

Hoe moet de club draaien zonder zijn vrijwilligers?

Amateurclubs
Sportverenigingen in Nederland hebben steeds meer moeite voldoende vrijwilligers te vinden, vooral in het amateurvoetbal. De druk ligt nu vaak bij een kleine groep. „Vaak is dat de oudere generatie, die voor zo’n club leeft.” Ouders die hun kind ’s ochtends met sporttas uit de auto zetten en een paar uur later weer ophalen. Bij de ene vereniging zien ze het zelden, bij de andere is het gewoonte. De amateursport zoekt naar manieren om die ouders als vrijwilliger aan zich te binden.

De vrees voor het einde van het verenigingsleven is van alle tijden. Nu zeggen steeds meer sportclubs moeite te hebben met het vinden van vrijwilligers. 86 procent gaf vorig jaar aan nog voldoende vrijwilligers te hebben, blijkt uit cijfers van het Mulier Instituut, dat sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek doet.

Veel vacatures in veldsporten
27 procent van de verenigingen is niet op zoek naar vrijwilligers, 59 procent zegt dat wel te zijn en 14 procent geeft aan echt niet genoeg vrijwilligers te hebben. De sportaanbiedersmonitor van sportkoepel NOC*NSF heeft vergelijkbare cijfers. Vacatures zijn er vooral in veldsporten, voetbal in het bijzonder.

Lees het hele artikel ...

Bron: NRC

13.03.2017