Vrijwilligerscentrale-wm

Vrijwillige inzet in regeerakkoord Rutte III

Vrijwillige inzet staat weer op de politieke agenda! De maatschappelijke diensttijd trekt de meeste aandacht. Maar Rutte III kondigt in haar regeerakkoord nog talloze andere maatregelen aan om de positie van het vrijwilligerswerk te verstevigen. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Voor degenen die het willen nalezen, vermelden we ook de relevante pagina's in het regeerakkoord. Van de maatschappelijke dienstplicht is een apart item gemaakt.

De belangrijkste voorstellen zijn:

  1. Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie krijgen een gratis VOG. (blz 16)
  2. Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog met 200 euro van 1500 naar maximaal 1700 euro per jaar. (blz 16 + 66)
  3. Rutte III erkent dat in de schuldhulpverlening vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Zij gaat met gemeenten en erkende vrijwilligersorganisaties werken aan een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding.(blz 27)
  4. Politie en brandweer krijgen extra ondersteuning in het werken met vrijwilligers. Er komt voor de politie een landelijk beleid voor vrijwilligers met betrekking tot rechtspositie, werkzaamheden, werving en opleiding. (blz 4)
  5. Met zogenaamde schrapsessies zet Rutte III fors in op minder bureaucratie en minder regels. Een schrapsessie met vrijwilligers en mantelzorgers, die samen met gemeenten georganiseerd gaat worden, wordt specifiek vermeld (blz 17).
  6. Het inzetten van vrijwilligerswerk bij de inburgering van nieuwkomers (blz 55).
  7. Vrijwilligersorganisaties krijgen een rol bij de uitvoering van de aanbevelingen van het manifest "waardig ouder worden'. (blz 59).
  8. Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen zij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan ze samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten. (blz 7)

De tekst van het regeerakkoord kunt u hier downloaden

Bron: vrijwilligerswerk.nl

 

30.10.2017