Vrijwilligerscentrale-wm

Voorrangscertificaat voor jonge vrijwilligers

Jongeren die zich als vrijwilliger inzetten, krijgen volgens de plannen van het regeerakkoord van Rutte III, een certificaat waarmee zij voorrang krijgen wanneer zij op een overheidsbaan solliciteren. De regerende partijen onderhandelen nog met het bedrijfsleven om te kijken of dat certificaat ook daar voor voorrang kan zorgen. Voor het verkrijgen van het certificaat gelden verschillende voorwaarden: het moet om onbetaald werk gaan en dus geen betaald werk verdringen. Ook moet het vrijwilligerswerk een instrument worden om jongeren te laten kennismaken met voor hun nieuwe sectoren. Het AD citeert een bron dichtbij de formatie: 'Dus geen werk bij de eigen voetbalclub"

CDA en Christenunie waren voorstander voor een maatschappelijke dienstplicht, VVD en D'66 voelden daar niets voor. Het voorstel, met als naam 'maatschappelijke diensttijd'  is een compromis geworden waarbij jongeren niet worden verplicht, maar waarbij zij worden beloond als zij bijvoorbeeld in de zorg, met vluchtelingen of in wijkcentra vrijwilligerswerk gaan doen. Lees ook de reactie van Movisie: een alternatief voor de maatschappelijke dienstijd.

Behalve de maatschappelijke diensttijd, kondigt het regeerakkoord nog talloze andere maatregelen aan om vrijwillige inzet te ondersteunen. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Bron: vrijwilligerscentrale.nl

30.10.2017