Vrijwilligerscentrale-wm

De sociale basis: hype of herwaardering van de gemeenschap?

Wie wel eens op het Ministerie van VWS komt, in gesprek gaat met directies van welzijnsorganisaties of de website van kennisinstituten voor zorg en welzijn bezoekt kan het bijna niet ontgaan. Er hangt een nieuwe term in de lucht. De sociale basis is hot. En terecht! …. Maar hoe kijken actieve bewoners hier tegenaan?

De sociale basis als oplossing voor de (dreigende) overschrijding van zorgkosten. De sociale basis die moet worden aangespoord, versterkt of gemobiliseerd. De sociale basis als antwoord voor een overheid die op te grote afstand staat om alle problemen van inwoners op te kunnen lossen. En de sociale basis als alternatief voor een te dominante markt. Bewonersgroepen en -initiatieven bevinden zich in het hart van die sociale basis. Maar realiseren ze zich dit ook? En hoe kijken zij aan tegen deze nieuwe beleidstrend? En wat is er nodig? Ik doe een poging deze vragen te beantwoorden.

Lees meer...

Bron: lsabewoners.nl

16.05.2018