Vrijwilligerscentrale-wm

Minister De Jonge presenteert plannen voor mantelzorgers en vrijwilligers

Betere signalering op overbelasting, vermindering regeldruk, adviseur respijtzorg. Minister Hugo de Jonge presenteerde vandaag in Harderwijk zijn mantelzorgplannen in het programma Langer Thuis. Dit programma volgt de drie actielijnen: goede zorg, mantelzorg en wonen.

Diverse onderdelen uit het plan sluiten aan bij eerdere plannen van Mezzo, waaronder:

  • Betere signalering op overbelasting
  • Vermindering op regeldruk en bureaucratie voor mantelzorgers
  • Een bewustwordingscampagne werk en mantelzorg in 2019, met Mezzo en de Stichting Werk&Mantelzorg.
  • Tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals worden acties uitgezet. Bijvoorbeeld om professionals al tijdens de opleiding kennis te laten maken met de informele zorg.

Respijt 
Speciale aandacht in het plan gaat uit naar respijt voor mantelzorgers. Dit onderwerp staat, mede door inbreng Mezzo, op de kaart. De minister introduceert in de plannen de landelijke adviseur respijtzorg. Mezzo is blij dat er aandacht is voor risicogroepen op overbelasting en dat de aandacht uitgaat naar de krimpgebieden. We roepen de landelijk adviseur op om hierbij expliciet uit te gaan van behoeften op lokaal niveau en het aanbod daarop aan te passen.

Ook het idee om zoals lichte als intensieve vormen van respijt uit te breiden sluit goed aan bij de plannen van Mezzo. De pilot deeltijd logeren - langer thuis blijven wonen, in combinatie met structureel één of twee nachten niet thuis verblijven - is opgenomen in de plannen.

In het programma is terecht aandacht voor het tijdelijk verblijf voor een langere periode. Er moeten hiervoor echter wel voldoende tijdelijke plekken beschikbaar komen, want op dit moment zijn krijgen we veel signalen binnen dat er te weinig bedden zijn, onder andere voor nachtopvang.

Kwetsbare 75-plussers
Het in beeld willen hebben van elke kwetsbare 75 plusser is een ander onderdeel uit het plan. Wanneer hulp en ondersteuning nodig is, moet er per kwetsbare zorgvrager van 75 jaar en ouder één duidelijk aanspreekpunt komen. Mezzo hoopt dat hiermee de kwetsbare burgers, én met hen de mantelzorger, in beeld komen. Ook waar het mantelzorgers betreft jonger dan 75 jaar.

Wonen
Voor het gat dat is ontstaan tussen thuis wonen én wonen in een instelling is de actielijn Wonen opgenomen in het programma. Hierbij wordt gekeken naar verschillende vormen die nodig zijn om thuis wonen in meerdere woon-zorgvormen mogelijk te maken. Ook voor minder draagkrachtige groepen.

Tot slot
Het programma Langer Thuis is onderdeel van het Ouderenpact waar eerder ook plannen voor het tegengaan van eenzaamheid en verbeteringen voor de verpleeghuiszorg werden gepresenteerd. Langer Thuis is een goede eerste stap waarin uiteen is gezet hoe wonen-zorg en welzijn met elkaar verbonden kunnen worden, zodat langer thuis wonen op een verantwoorde manier mogelijk wordt voor kwetsbare ouderen. Het is nu samen zoeken met het hele veld naar goede en passende oplossingen voor de uitdagingen waar de groeiende groep ouderen én hun mantelzorgers die langer thuis blijven wonen voor staan. Met gemeenten, mantelzorgsteunpunten, vrijwilligersorganisaties, geriaters, verzekeraars, wijkverpleegkundigen, mantelzorgers en huisartsen.

Meer informatie

Bron: Mezzo

02.07.2018