Vrijwilligerscentrale-wm

Stopt het leunen op clubvrijwilligers op den duur?

Moet het werk van bijvoorbeeld clubvrijwilligers worden verplicht? Over die vraag wordt op 7 november in de Stoomfabriek in Dalfsen gediscussieerd. Initiatiefneemster is Ivonne Saueressig van de stichting Saam Welzijn.

Steeds meer taken worden door vrijwilligers uitgevoerd, terwijl het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden.
Verandering door meer scholing
“Vrijwilligerswerk werd lange tijd gezien als een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Maar inmiddels wordt van zo’n beetje iedereen verwacht dat zij een steentje bijdragen”, stelt Saueressig.

“Vroeger waren mensen minder geschoold maar beschikten wel over talenten om taken uit te voeren. Nu zijn de mensen meer geschoold en krijgen vaker werk dat bij hun niveau past.”

Inzet voor kortere tijd
“Mensen geven nu op een andere manier invulling aan hun vrije tijd. Zij willen zich bijvoorbeeld liever kortere tijd voor iets inzetten. Maar hoe zorgen wij er nou voor dat iedereen meer kan doen en dat alle taken worden uitgevoerd?”

NOV-directeur Joost van Alkemande zal de discussie tussen professionals en vrijwilligers in de Stoomfabriek leiden. Ook sportwethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalfsen zal voor deze discussie aanschuiven.

Basisloon voor clubvrijwilligers?
Saueressig heeft haar mening al gevormd. “Er zal een omslag moeten komen in de manier waarop wij tegen vrijwilligerswerk aan kijken. Want op den duur houdt het leunen op vrijwilligers op omdat iedereen, inclusief de sportclubs, in dezelfde vijver vist.”

“Het bedrijfsleven zou personen die binnen afzienbare tijd met pensioen gaat, kunnen faciliteren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Maar ook de invoering van een basisloon zou kunnen helpen om meer vrijwilligers te stimuleren om zich te melden.”

bron: sprortzaken.pro

26.10.2018