Vrijwilligerscentrale-wm

HET MOOIE VAN IETS DOEN VOOR EEN ANDER! Dit keer Yvonne aan het woord

 

Een maatje is een vrijwilliger die een ander tijdelijk een steuntje in de rug geeft. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Zoals bij iemand op bezoek gaan of praktische ondersteuning bieden zoals bijvoorbeeld boodschappen doen. Yvonne is al bijna 3 jaar sociaal maatje bij Partners in Welzijn en deelt graag haar ervaringen.

Yvonne was mantelzorger van haar broer en geruime tijd na zijn overlijden besloot ze een bijeenkomst “Mantelzorgers ontmoeten elkaar” van Steunpunt Mantelzorg WM bij te wonen. Ze wilde graag weten hoe anderen omgaan met het gemis om te zorgen voor hun naaste. Daar hoorde ze dat voormalige mantelzorgers vaker vrijwilligerswerk gingen doen. Het maatjesproject kwam ter sprake en drie maanden later ging Yvonne aan de slag als sociaal maatje.

In de afgelopen periode is Yvonne bij een 3-tal mensen ingezet als maatje. Zo werd Yvonne maatje van een vrachtwagenchauffeur die door zijn gezondheid gedwongen afscheid moest nemen van verre ritten en opeens aan huis was gekluisterd. Hij was blij met de komst van Yvonne, zodat hij weer eens grapjes kon maken en geintjes kon uithalen. Daarnaast bood Yvonne ook een luisterend oor en hield ze rekening met de beperkingen die hij had door zijn ziekte. Yvonne brengt met veel plezier een bezoek aan haar maatjes. “Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe andere mensen leven en wat zij belangrijk vinden. Je steekt er altijd wat van op”, aldus Yvonne. De gezondheid van haar cliënt ging opeens snel achteruit en hij overleed. Ondanks dat het overlijden Yvonne raakte, realiseerde ze zich wel dat bij haar inzet als maatje, ook afscheid nemen hoort.

Vervolgens ging Yvonne een oudere dame ondersteunen door boodschappen te doen. “Natuurlijk was er ook altijd tijd voor een praatje”, vertelt Yvonne. Echter werd dit een inzet van korte duur, omdat mevrouw verhuisde naar een zorginstelling.

Inmiddels is Yvonne alweer geruime tijd het maatje van een mevrouw op zeer hoge leeftijd. “We hadden gelijk een klik. Het dorpse leven is onze verbindende factor. Mevrouw vertelt graag over vroeger. Ze is pienter en weet precies wat ze wil. Het begon met een uurtje op bezoek en inmiddels brengen we samen gemakkelijk 2 uur door en dat terwijl we toch ook verschillen! Mevrouw doet alles graag volgens vaste patronen, terwijl het bij mij thuis een zoete inval is.”

Het mooie aan vrijwilligerswerk? “Iedereen is anders, en het is mooi om te zien dat ‘anders’ ook gaat.”

 

Wil je weten hoe jij iets voor een ander kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

046 - 457 57 00

vrijwilligerswerk@piw.nl   

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl  

 

 

16.08.2021