Vrijwilligerscentrale-wm

Wegens succes op herhaling: training 'Vrijwilligerscoach' in 2015 door Vrijwilligerscentrale-WM Partners in Welzijn

De Vrijwilligerscentrale- Westelijke Mijnstreek  van Partners in Welzijn start na een succesvolle eerste training,  met een tweede training voor ervaren vrijwilligers die andere vrijwilligers die een steuntje in de rug nodig hebben willen coachen. De training start in maart 2015 en is bedoeld voor vrijwilligers(organisaties) in de gemeente Sittard-Geleen.

De meeste mensen die als vrijwilliger aan de slag willen, zijn meteen inzetbaar. Er zijn echter ook kandidaat vrijwilligers die graag willen, maar minder snel te plaatsen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze bepaalde vaardigheden missen op het gebied van taal, cultuur of zelfstandigheid of omdat ze minder sociaal vaardig zijn. Soms heeft de ‘achterstand’ te maken met gezondheid, psychische gesteldheid of opleidingsniveau. Omdat de vrijwilligerscentrale gelooft in eigen kracht -wat kunnen mensen  (nog) wél in plaats van waartoe zijn ze beperkt-, is vrijwilligerswerk een mooi middel om (weer) deel te nemen aan de samenleving. Om  vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor iedereen biedt de Vrijwilligerscentrale-WM van Partners in Welzijn een training aan tot vrijwilligerscoach.

Wat is/doet een vrijwilligerscoach?

Een vrijwilligerscoach is een vrijwilliger met ruime ervaring binnen het vrijwilligerswerk die door een professional getraind wordt om vrijwilligers die extra ondersteuning nodig hebben te helpen en te begeleiden.

Gebrek aan tijd en expertise

Organisaties die met vrijwilligers werken staan in de meeste gevallen welwillend tegen het plaatsen van vrijwilligers die een bepaalde mate van achterstand hebben, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd om deze mensen extra aandacht en ondersteuning te bieden. Door het inzetten van een vrijwilligerscoach kunnen deze vrijwilligers beter begeleid worden waardoor ze, én beter hun taken kunnen uitvoeren, én vaak langer aan een organisatie verbonden blijven. Daarbij is dit een mooie kans voor een ervaren vrijwilliger binnen de organisatie, die ambities heeft en een uitdaging ziet  in de functie van vrijwilligerscoach.

Vrijwilligerscentrale-WM in gemeente Sittard-Geleen

De Vrijwilligerscentrale geeft deze training opnieuw na een succesvolle eerste training. In  vier  dagdelen worden maximaal 12 medewerkers van vrijwilligersorganisaties opgeleid tot vrijwilligerscoach. Per vrijwilligersorganisatie kunnen maximaal  twee  deelnemers meedoen
De training ‘vrijwilligerscoach’ wordt gegeven op vier dinsdagochtenden: 3, 17 en 31 maart, en 14 april. Locatie: Wijkcentrum Lindeheuvel,  Hyacintenlaan 33 in Geleen.
Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

  • Introductie en kennismaking: wat maakt een vrijwilliger ‘sociaal kwetsbaar’ en wat is ‘coaching’?
  • Het coachtraject: de verschillende fases, doelen formuleren, motiveren, feedback geven
  • Communicatie: do’s en dont’s, vragen stellen, omgaan met grenzen, stijlen van begeleiden
  • Oefenen: invloed van normen, waarden en cultuur, afronden van het coachtraject en evalueren, praktijkvoorbeelden oefenen.

De training is bedoeld voor vrijwilligers(organisaties) in Sittard-Geleen.

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Vrijwilligerscentrale-WM
Anne Fingskes en Mathilde Reijnders
T 046 457 57 00
E afingskes@piw.nl mreijnders@piw.nl
I  www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

27.01.2015