Vrijwilligerscentrale-wm

Eerste terugmelding Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk

In de eerste drie maanden van de nieuwe regeling WW en vrijwilligerswerk, waarmee minister Asscher (ministerie van SZW) de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk wenst te verruimen, zijn ruim 1800 aanvragen voor het doen van vrijwilligerswerk bij het UWV gedaan. Hiervan zijn er ruim 300 afgewezen. Het meldpunt WW- en vrijwilligerswerk van Vereniging NOV heeft in die tijd ruim 60 meldingen gekregen, waarvan enkele meldingen meerdere weigeringen betroffen. Lees wat ons opvalt. Vereniging NOV overlegt met het ministerie van SZW hoe de evaluatie moet plaatsvinden. U kunt nog altijd bijdragen aan het Meldpunt WW en vrijwilligerswerk.
 

29.05.2015