Vrijwilligerscentrale-wm

Een einde aan de verplichte Maatschappelijke Stage

Vanaf het schooljaar 2015-2016 is maatschappelijke stage niet meer verplicht voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is in het regeerakkoord kabinet Rutte II is opgenomen dat de rijksmiddelen voor de maatschappelijke stage per 1 januari 2015 worden beëindigd.  Inmiddels heeft de 1ste kamer hier mee ingestemd.

Lokaal niveau:
Wat betekent dit voor de Westelijke Mijnstreek? De website www.mas-wm.nl waar momenteel vraag en aanbod samenkomen  voor de MaS zal per 1-1-2015 uit de lucht gaan. Daarnaast is er in 2015 geen opdracht meer vanuit de gemeentes aan Partners in Welzijn ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en verenigingen op het gebied van Maatschappelijke Stage.  Wat betekent dit voor uw vrijwilligersorganisatie?

Wat kunnen we (wel) nog voor u doen:
Op dit moment is de Vrijwilligerscentrale-WM van Partners in Welzijn  druk bezig een nieuwe website te ontwikkelen die beter aansluit bij de vragen en wensen van deze tijd. Onze website krijgt de formule van een digitale marktplaats. Middels gratis advertenties kunnen vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige inzet worden uitgewisseld. Ook wordt het mogelijk kennis, middelen en netwerken te delen, zo ook Maatschappelijke Stages.

Vrijwilligersorganisaties kunnen  in de toekomst rechtstreeks advertenties plaatsen én beheren op onze nieuwe website. Heeft uw organisatie een vacature staan op de site www.mas-wm.nl  dan kunt u uw vacature overplaatsen. Bent u op zoek naar jonge vrijwilligers die uw organisatie kunnen komen versterken dan kunt u binnenkort  een advertentie aanmaken.

Jongeren worden Maatschappelijk Sterk door Vrijwilligerswerk!

Naar verwachting is onze nieuwe site in maart 2015 operationeel.

27.01.2015