Vrijwilligerscentrale-wm

Vrijwilligerswerk & uitkering

Ik ontvang een uitkering via het UWV, mag ik vrijwilligerswerk doen?
Tijdens je ziekteperiode mag je vrijwilligerswerk doen maar dit mag je herstel niet in de weg staan. Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet worden gestopt wanneer een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden gedaan. Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering zou worden betaald. Een re-integratietraject is een ander verhaal. Dit gaat via een aanvraag. Meer info over vrijwilligerswerk en het UWV klik hier.