Vrijwilligerscentrale-wm

Vrijwilligerswerk & uitkering


Kom ik in aanmerking voor een premie vrijwilligerswerk als ik een uitkering ontvang
?
De regeling omtrent premie vrijwilligerswerk van de gemeente Sittard-Geleen is per 1 juli 2015  gewijzigd. Er is een overgangsregeling voor mensen die reeds een premie ontvingen. Meer informatie over de vrijwilligerspremie gemeente Sittard-Geleen klik hier

Je kunt wel een onkostenvergoeding ontvangen via de organisatie waar je vrijwilligerswerk voor doet. De organisatie is dit echter niet verplicht. Dit kan € 150,- per maand zijn tot een maximum van € 1500,- per jaar. Verder is er de declaratieregeling voor de gemaakte kosten. De vergoeding tot € 1500,- is niet van invloed op je uitkering. Klik voor de hele regeling hier.

Ik ontvang een uitkering via het UWV, mag ik vrijwilligerswerk doen?
Tijdens je ziekteperiode mag je vrijwilligerswerk doen maar dit mag je herstel niet in de weg staan. Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet worden gestopt wanneer een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden gedaan. Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering zou worden betaald. Een re-integratietraject is een ander verhaal. Dit gaat via een aanvraag. Meer info over vrijwilligerswerk en het UWV klik hier.