Vrijwilligerscentrale-wm

Vrijwilligerswerk & verzekeringen

 

 • Hoe is het geregeld met de vrijwilligersverzekering in de gemeente Sittard-Geleen?
  De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Het gaat alleen om vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Sittard-Geleen.

  Alle vrijwilligers zijn verzekerd
 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • geen minimum aantal uren
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

  Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente leen of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de ouder die het voetbalteam van zijn/haar zoon vervoert naar een uitwedstrijd, is verzekerd! Stagiaires die deelnemen aan maatschappelijke stages voor scholieren vallen sinds kort ook onder de vrijwilligersverzekering.

  Uitzonderingenopsomming
  Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen. Mantelzorgers worden wel beschouwd als vrijwilliger.

 • Hoe meld ik een schade?
  Schade dient u als vrijwilligersorganisatie zelf te melden. Daarvoor kunt u het schadeformulier downloaden, invullen en vervolgens de claim digitaal sturen aan vngvrijwilligersverzekering@sittard-geleen.nl. De gemeente gaat bij ontvangst de gegevens na, registreert de schade, en stuurt daarna het schadeformulier door naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als u vragen heeft, dient u contact op te nemen met Centraal Beheer.

  Voorwaarden: klik op onderstaande link voor meer informatie over de “Algemene voorwaarden” of “Productvoorwaarden”.
 • Vrijwilligersverzekering Algemene voorwaarden
 • Vrijwilligersverzekering Productvoorwaarden

  Let op: dit zijn nog niet de polisvoorwaarden die aangepast zijn met beperkte dekking voor mantelzorgers en met vrijwilligerswerk over de grenzen heen!
  Let op: Wij wijzen u erop dat het een verzekering van Centraal Beheer Achmea betreft. Met alle inhoudelijke vragen over de verzekering en vragen over de dekking dient u rechtstreeks contact op te nemen met de contactpersoon van Centraal Beheer Achmea. Het contact verloopt dus niet via de gemeente. Centraal Beheer tel. 055-5798164, vrijwilligers.support.ddd@centraalbeheer.nl

  Lees:  Meer praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering

  Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering gemeente Sittard-Geleen klik hier voor de inhoud van de website van Gemeente Sittard-Geleen.

 • Is vrijwilligerswerk over de (gemeente)grens ook verzekerd?
  Een vrijwilliger uit een gemeente met verzekering is altijd verzekerd maar een vrijwilliger uit een gemeente zonder verzekering niet.
 1. Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook verzekerd is voor de vrijwilligersactiviteiten of de organisatie, waarvoor de activiteiten worden verricht heeft een eigen vrijwilligersverzekering, is de vrijwilliger verzekerd via de ‘werk’-gemeente of de vrijwilligersorganisatie.
 2. Een vrijwilliger uit een gemeente zonder verzekering die vrijwilligerswerk doet in een gemeente met verzekering, valt onder de dekking van de gemeente waar hij het vrijwilligerswerk doet.
 3. Een vrijwilliger uit een gemeente zonder verzekering, die voor een organisatie die gevestigd is in een gemeente met verzekering, activiteiten verricht in een gemeente zonder verzekering, valt onder de dekking van de verzekering van de vestigingsplaats van de organisatie.

  Een vrijwilliger uit Sittard-Geleen die vrijwilligerswerk doet in België of Duistland, is verzekerd. Dat geldt ook voor de vrijwilliger uit België of Duitsland die vrijwilligerswerk doet in Sittard-Geleen.

  Deze informatie is afkomstig uit het Verslag informatiebijeenkomsten april 2009 over de collectieve verzekering Sittard-Geleen. De vragen werden beantwoord door de heer A. Mengerink van Centraal Beheer Achmea.

  Voor meer specifieke vragen kunt u terecht bij: Centraal Beheer tel. 055-5798164, vrijwilligers.support.ddd@centraalbeheer.nl