Vrijwilligerscentrale-wm

VOG: Verklaring Omtrent Gedrag


Heb ik als vrijwilliger een VOG nodig
?
Een VOG geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. Voor sommige functies is de VOG verplicht. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat een onderwijzer, een gastouder en degene die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang, een VOG moeten overleggen. Ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een vrijwilligersorganisatie vragen om een VOG. Een VOG wordt afgegeven als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam hebt staan. Is de aanvrager wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is. Laatste nieuws omtrent VOG en meest gestelde vragen VOG Natuurlijke Personen klik hier. Meestgestelde vragen VOG Rechts Personen klik hier.

Is een VOG gratis?
Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. De regeling is alleen voor digitale VOG’s en vrijwilligersorganisatie met E-herkenning. Om in aanmerking te komen moet vrijwilligersorganisaties zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl 

Bereid u voor!
Aangezien de Verklaring Omtrent Gedrag niet zaligmakend is, is één van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling dat de vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat ze preventief beleid heeft. Denk hierbij aan een gedragscode, aanstellingsbeleid of het hebben van een vertrouwenspersoon. Voorbeelden van zulk beleid vindt u op In veilige handen http://www.inveiligehanden.nl/. Omdat alleen digitale VOG-aanvragen gratis worden, is het noodzakelijk om als organisatie E-herkenning niveau 1 aan te vragen. Dat kunt u nu al doen. Meer informatie hierover staat op de website: https://www.eherkenning.nl/.

Oude VOG regeling loopt af!
De regeling voor het vergoeden van VOG’s loopt eind 2014 af. In 2014 hebben Scouting Nederland, NOC*NSF en het steunpunt Kindervakantiekampen meegedaan aan een pilot voor de invoering van de gratis VOG. Deze pilot eindigt 31 december 2014. Na deze datum is het niet meer mogelijk om via NOC*NSF, Scouting Nederland en steunpunt Kindervakanties de kosten voor een VOG vergoed te krijgen. Iedereen die gebruikt heeft gemaakt van de regeling kan zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl.

Informatie gratis VOG gemeente Beek klik hier.

Hoe is dit geregeld bij Partners in Welzijn?
Voor bepaald vrijwilligerswerk binnen Partners in Welzijn wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Een VOG geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. De kosten hiervan worden door Partners in Welzijn vergoed.

Wordt deze VOG ook vergoed bij andere vrijwilligersorganisaties?
Iedere vrijwilligersorganisatie kan zelf bepalen of zij deze verklaring gratis aanbieden.

Aan welke voorwaarden moeten deze vrijwilligers voldoen?
Voorwaarde voor het verkrijgen van een gratis VOG, is dat de vrijwilligers voldoen aan criteria die door deze koepelorganisaties gesteld worden. Vrijwilligers die binnen de regeling vallen, krijgen de kosten voor een digitale aanvraag voor een VOG terug. Hiervoor heeft het ministerie maximaal € 2,5 mln. uitgetrokken.

Wie vraagt de VOG aan?
De VOG moet, in opdracht van de werkgever, aangevraagd worden door de werknemer zelf en kan dus niet via de werkgever aangevraagd worden.

Hoe werkt een aanvraag?]
Een VOG kan via de gemeente aangevraagd worden. Als de aanvraag bij de gemeente ingediend wordt, moet een geldig identiteitsbewijs getoond worden en de leges betaald worden (momenteel € 30,05). De afdeling Burger- en Publiekszaken stuurt de aanvraag door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis. Dit orgaan beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of de VOG wordt afgegeven. Ook kan men een VOG-aanvraag digitaal indienen. Voor meer 

Lees verder