Vrijwilligerscentrale-wm

Handige Links

 

 • Digitaal verenigingsloket gemeente Sittard-Geleen Het verenigingsloket is de wegwijzer voor allerlei zaken waar een vereniging of vrijwilligersorganisatie mee te maken kan krijgen. Van algemeen tot specifiek voor Sittard-Geleen. Ga naar: verenigingsloket Sittard-Geleen

 • Collectieve vrijwilligersverzekering gemeente Sittard-Geleen Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd via de gemeente. De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van het vrijwilligerswerk afdekken. Het betreft de VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis. De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers(organisaties) nodig. Ga naar: Vrijwilligersverzekering Sittard-Geleen-VNG

 • Collectieve vrijwilligersverzekering gemeente Beek De gemeente Beek heeft de verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers. U hoeft als vrijwilliger dus niet zelf de verzekering af te sluiten, maar bent automatisch verzekerd. Dat betekent dat de gemeente ook de premie betaalt. Gan naar: www.gemeentebeek.nl/vrijwilligersverzekering

 • Collectieve vrijwilligersverzekering gemeente Stein De gemeente Stein kent sinds 2008 een collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle (vrijwilligers) organisaties. Deze staat ook open voor vrijwilligers werkzaam in een organisatie waar zowel betaald personeel als ook vrijwilligers werken, de zogeheten “mix”-organisaties. De kosten zijn voor rekening van de gemeente Stein. Ga naar: www.gemeentestein.nl/vrijwilligersverzekering

 • Wet & regelgeving Er is een groeiende hoeveelheid wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties. Het thema ‘wet- en regelgeving’ op deze website geeft inzicht in alle relevante wetgeving: van arbo-regels tot belastingen. Ga naar: www.vrijwilligerswerk.nl/wet&regelgeving

 • POVL Al meer dan 25 jaar is Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg dé overkoepelende organisatie van Vrijwilligerscentrales en Steunpunten in Limburg. De stichting doet dit door de vrijwilligerscentrales in Limburg te ondersteunen en door materialen te ontwikkelen die deze centrales, steunpunten en lokale overheden in staat stellen om meer grip te krijgen en te houden op het lokale vrijwilligerswerk. Ga naar: www.povl.nl

 • MOVISIE ondersteunt gemeenten, vrijwilligersorganisaties, en de omliggende infrastructuur bij het versterken van deze vrijwillige inzet in de eigen omgeving. Ga naar: www.movisie.nl 

 • NOV De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is een serieuze gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. De leden van Vereniging NOV bepalen samen het beleid voor de toekomst. Ga naar: www.nov.nl

 • Vrijwilligerswerk.nl is een site voor iedereen die vrijwilligerswerk zoekt of die met vrijwilligers werkt. Ga naar: www.vrijwilligerswerk.nl

 • Ecsplore professionele ondersteuning voor educatie, cultuur en sport Stichting Ecsplore behoort – net als Partners in Welzijn – tot de PIW Groep. Ecsplore is een stichting die combinatiefunctionarissen op de gebieden educatie, cultuur en sport in de regio Westelijke Mijnstreek (vooral Sittard-Geleen, Schinnen en Stein) inzet om jeugd en jongeren actief te maken op deze gebieden. Om dit te bereiken werkt Ecsplore samen met diverse organisaties (professionele- en vrijwilligersorganisaties) op het gebied van sport, onderwijs en cultuur in de meest praktische zin. De ambitie van Ecsplore is het vergroten en het versterken van de integratie en participatie van jeugd en jongeren in de samenleving op het gebied van sport en cultuur. Hiervoor biedt Ecsplore o.a. voor maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om sport- en spelmaterialen tegen gereduceerd tarief te lenen van de Beweeg-o-theek.
  Kijk voor meer informatie over de combinatiefunctionarissen, de programmalijnen, de projecten en de mogelijkheden voor samenwerking op www.ecsplore.nl 

 • Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn biedt ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Sittard-Geleen en Beek. Voor meer informatie ga naar: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl  

 • Sportstichting Sittard-Geleen faciliteert het verenigingsleven en de ongeorganiseerde sport, onder andere door accommodaties te verhuren en te onderhouden. Ga naar: www.sportstichting.org

 • Huis voor de sport is een provinciale steunorganisatie voor sport en beweging. Ga naar: www.huisvoordesportlimburg.nl

 • Volontario is een initiatief uit Stein en werkt samen met bedrijven om het vrijwilligerswerk te versterken in Stein. Volontario werkt met beloningsmunten voor vrijwilligers. Met deze munt kan de vrijwilliger de beloning naar keuze 'betalen' bij de lokale ondernemers op het Volontario eindejaarsevent.  www.volontario.nl