Vrijwilligerscentrale-wm

Deskundigheidsbevordering


De Vrijwilligerscentrale-WM wil de samenleving versterken in de breedste zin van het woord. Advies en ondersteuning zijn daarbij sleutelwoorden.

De werkwijze van het scholingsaanbod van de Vrijwilligerscentrale-wm voor  organisaties en vrijwilligers is vernieuwd. Voortaan wordt er geen kant en klaar voor-  of najaar scholingsaanbod programma meer geboden, maar werken we vraaggericht. Dit wil zeggen dat de vrijwilligerscentrale  op vraag van organisaties/ vrijwilligers, bij voldoende animo, een workshop kan realiseren. Voor deelname aan een workshop wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd (tenzij anders aangegeven).

Workshops welke  gegeven kunnen worden bij voldoende vraag/aanmeldingen zijn bijvoorbeeld:

  • Vinden en binden van vrijwilligers (deze is ook digitaal beschikbaar via het kenniscentrum);
  • beter communiceren;
  • vergaderen;
  • mindmappen;
  • websitebouwen.

Heeft u behoefte aan een workshop neem dan contact op via het contactformulier.

Deskundigheidsbevordering op maat
Vrijwilligerscentrale-WM verzorgt cursussen en workshops op maat voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Als een vrijwilligersorganisatie een specifieke vraag heeft, dan vindt er eerst een intakegesprek plaats en wordt bekeken of er een aanbod voor deskundigheidsbevordering op maat kan worden geleverd. Uiteraard zijn de kosten voor een dergelijke maatwerk cursus of workshop voor rekening van de organisatie.

Het Kenniscentrum van Vrijwilligerscentrale-WM: U kunt ook een kijkje nemen in ons Kenniscentrum. Hier staan kant en klare materialen in die u kunt downloaden.

Cursus BHV voor Vrijwilligers
Bezoekers en vrijwilligers van een activiteit mogen aannemen dat zij zich in een veilige omgeving bevinden. Het bestuur van een organisatie heeft de plicht om te zorgen voor veilig en gezond vrijwilligerswerk.
Het aanbod bestaat uit een Basiscursus Hulpverlening voor Vrijwilligers (van 8.30-15.30 uur) en een herhalingscursus (van 8.30-12.00 uur of van 13.00u – 16.30u) incl. toepassing AED defibrillator. Wij geven u graag informatie over de diverse scholingsmogelijkheden en de prijzen van het cursusaanbod. Aan de BHV cursus kan men het gehele  jaar door deelnemen. Deelnamekosten zijn voor de eigen organisatie.
Voor meer informatie of wilt u zich inschrijven voor een BHV cursus neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale, vrijwilligerswerk@piw.nl.


Diverse Computer en Internetcursussen bij het Computer Doe- en Leercentrum

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatienummer van het CDL:
Computer Doe- & Leercentrum: 06 – 18643916 of via hun website www.cdl-beek.nl
Of mailen naar planning1.cdl.piw@gmail.com

NB Hier zijn de kosten voor de eigen organisatie.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de deskundigheidsbevordering? Neem dan contact met de Vrijwilligerscentrale-WM. Of plaats een advertentie, immers via onze digitale Marktplaats is het ook mogelijk dat organisaties onderling kennis delen. Voor meer informatie zie onder Kennis.