Vrijwilligerscentrale-wm

Individuele (hulp)vragers

Iedereen, jong of oud, kan in het leven soms een beetje steun van een vrijwilliger gebruiken. Gelukkig zijn er genoeg mensen die graag als vrijwilliger willen helpen. Soms kan een vrijwilliger helpen met kleine dingen zoals een boodschap doen, vervoer regelen of wandeling maken. Iedereen die een vrijwilliger zoekt kan terecht op Vrijwilligerscentrale-wm.nl. De Vrijwilligerscentrale-WM zet zich in voor een sterke en betrokken samenleving in de Westelijke Mijnstreek. We ondersteunen vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord en brengen hulpvragers in contact met vrijwilligers via de sociale marktplaats Vrijwilligerscentrale-wm.nl.

Een indivuele hulpvraag c.q. aanbod plaatst u of vindt u via de rubriek 'Buurt/Burenhulp'.

Bekijk ook onze tips wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheden van de individuele hulpvraag.