Vrijwilligerscentrale-wm

Mantelzorg

 

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorger bent u geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft u zorg uit liefde en betrokkenheid omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt.

Vaak neemt de zorg geleidelijk toe. Uiteindelijk staan mantelzorgers vaak dag en nacht paraat, soms jarenlang. Mantelzorg wordt door de mantelzorger en de omgeving vaak als vanzelfsprekend gezien.

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn biedt ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeenten Sittard-Geleen en Beek:

  • informatie en praktisch advies over alles wat met mantelzorg te maken heeft
  • praktische hulp (maatje) of begeleiding
  • emotionele steun
  • gesprekken Preventieve Ondersteuning Mantelzorg (POM)
  • inzet van vrijwilliger

Voor meer informatie over mantelzorg