Vrijwilligerscentrale-wm

Missie & visie


De Vrijwilligerscentrale-WM is een onderdeel van Partners in Welzijn. De Vrijwilligerscentrale draagt de missie en visie van Partners in Welzijn ten volle uit, omdat deze ondersteunend is voor mensen die elkaar willen helpen of iets goeds willen doen. Concreet is de website van de Vrijwilligerscentrale een digitaal platform dat werkt als een marktplaats voor vrijwilligerswerk en meer; waar mensen uit de hele Westelijke Mijnstreek op kunnen adverteren'mits de advertentie geen commercieel doel heeft. Een advertentie kan een vraag of een aanbod met betrekking tot vrijwilligerswerk behelzen, maar altijd zal er aandacht gevraagd worden voor de tegeprestatie. Iedereen heeft tenslotte kennis of kwaliteiten die ingezet kunnen worden.

Missie Partners in Welzijn
Partners in Welzijn wil burgers als volgt betrekken bij de samenleving:

  • Door hen te activeren om mee vorm te geven aan de civil society: aanwakkeren van actief burgerschap, prikkelen van burgers om medeverantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving en de zorg voor elkaar.
  • Door te verbinden: samen met de burger, andere disciplines en organisaties aan de slag te gaan om problemen op te lossen.
  • Door uit te nodigen: appelleren aan het verantwoordelijkheidsgevoel en potentieel van burgers om hun eigen kracht in te zettten om zichzelf en anderen te helpen.
  •  Door te match: bij elkaar brengen van (groepen) mensen en organisaties: het mobiliseren van burgerkracht.
  • Door hen te ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van individuele problemen.

Visie Partners in Welzijn
Partners in Welzijn staat voor een sociale regio, waar jongeren zich kunnen ontwikkelen, waar ouderen mee kunnen blijven doen, waar mensen solidair met elkaar zijn en waar we trots zijn op onze buurt. Wij vinden het belangrijk dat burgers hierin zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en hun eigen talenten kunnen ontplooien. Vanuit het Welzijnswerk mobiliseren en ondersteunen wij deze burgerkracht. Dat doen we door eropaf te gaan: de mens, de groep, de buurt op te zoeken en te luisteren naar wat men écht nodig heeft om aan een sociale omgeving te kunnen bouwen. Uiteindelijk kunnen burgers hierdoor beter voor zichzelf en anderen zorgen en opkomen.