Vrijwilligerscentrale-wm

Partners in Welzijn

 

Missie Partners in Welzijn

Partners in Welzijn wil burgers als volgt betrekken bij de samenleving:

  • Door hen te activeren om mee te vorm geven aan de civil society: aanwakkeren van actief burgerschap, prikkelen van burgers  om medeverantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving en de zorg voor elkaar.
  • Door te verbinden: samen met de burger, andere disciplines en organisaties aan de slag te gaan om problemen op te lossen.
  • Door uit te nodigen: appelleren aan het verantwoordelijkheidsgevoel en potentieel van burgers om hun eigen kracht in te zetten om zichzelf en anderen te helpen.
  • Door te matchen: bij elkaar brengen van (groepen) mensen en organisaties; het mobiliseren van burgerkracht.
  • Door hen te ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van individuele problemen

Visie Partners in Welzijn

Partners in Welzijn staat voor een sociale regio, waar jongeren zich kunnen ontwikkelen, waar ouderen mee kunnen blijven doen, waar mensen solidair met elkaar zijn en waar we trots zijn op onze buurt. Wij vinden het belangrijk dat burgers hierin zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en hun eigen talenten kunnen ontplooien. Vanuit het welzijnswerk mobiliseren en ondersteunen wij deze burgerkracht. Dat doen we door eropaf te gaan: de mens, de groep, de buurt op te zoeken en te luisteren naar wat men écht nodig heeft om aan een sociale omgeving te kunnen bouwen. Uiteindelijk kunnen burgers hierdoor beter voor zichzelf en anderen zorgen en opkomen.

Voor meer informatie over Partners in Welzijn ga naar www.partners-in-welzijn.nl