Vrijwilligerscentrale-wm

Vrijwilligersorganisaties

De Westelijke Mijnstreek kent tal van vrijwilligersorganisaties die (grotendeels) gedreven worden door enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Denk aan lotgenotenorganisaties, buurtverenigingen, kindervakantiewerk, muziekgezelschappen, stichtingen voor het behoud van milieu, etc. Voor alle vrijwilligersorganisaties is het een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden en te binden. De Vrijwilligerscentrale-WM kan bemiddelen tussen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in de Westelijke Mijnstreek. Daarnaast is het mogelijk voor vrijwilligersorganisaties om deskundigheid of middelen met elkaar uit te wisselen. Bovendien kan de Vrijwilligerscentrale-WM vraaggericht cursussen, workshops of themabijeenkomsten organiseren, waar vrijwilligersorganisaties voordeel uit kunnen halen.

Kennis is macht, kennis delen is kracht.